top of page

Účinkujú: Tatiana Hajzušová, Alena Grach, Juraj Hollý, Peter Kellner
Hostia: Klára Valentovičová, Bratislavský chlapčenský zbor

Orchester SND, Zbor SND

Dirigent: Peter Valentovič

bottom of page