top of page

Alena Grach - mezzosoprán


Foto of Alena Grach - mezzosoprán

Patrí medzi výrazné talenty mladej generácie spevákov. Študovala spev na Konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdia sa zúčastňovala na speváckych súťažiach doma i v zahraničí. V júni 2018 sa stala semifinalistkou prestížnej súťaže Hans Gabor Belvedere v lotyšskej Jurmale.


Od debutu v Štátnej opere v Banskej Bystrici (2013) stvárnila Čajkovského Oľgu (Eugen Onegin), Mascagniho Lolu (Sedliacka česť), Mozartovho Sesta (La clemenza di Tito), Pucciniho Ciescu (Gianni Schicchi).


Ako koncertná speváčka pravidelne spolupracuje s ŠKO Žilina, ŠF Košice, Juhočeskou filharmóniou a Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, s ktorým absolvovala turné po Japonsku (Beethoven 9. symfónia).


Účinkovala tiež na Svätováclavskom hudobnom festivale v Ostrave, Festivale komornej hudby Konvergencie v Bratislave, festivale Dvořákova Praha, festivale Smetanova Litomyšl (s Českou filharmóniou) a Festivale duchovnej hudby v Olomouci.


V SND sa predstavila ako Rosina (Rossini Barbier zo Sevilly), Tretia lesná žienka (Dvořák Rusalka).  V Štátnej opere Košice debutovala ako Emília (Verdi Otello) a Dalila (Saint-Saëns Samson a Dalila).


V pražskom Národnom divadle spievala postavu Varvary v Janáčkovej Káti Kabanovej a v Štátnej opere Lolu v novej inscenácii Sedliackej cti.


V Opere SND aktuálne vystupuje v inscenácii opery Eugena Suchoňa Svätopluk a v titulnej postave Káče v Dvořákovej opere Čert a Káča.

Comentários


Umelci
bottom of page