Edita Gruberová - soprán, Pavol Bršlík - tenor, Richard Šveda - barytón, Bratislavský chlapčenský zbor, Zbor opery SND, Členovia orchestra a zboru Opery SND, diriguje Peter Valentovič

© 2015 - 2020 by Koncerty,s.r.o. | Zámocká 22, 81101 Bratislava | info@vianocevbratislave.sk