top of page

Vianočný koncert v Bratislave 2023

Tatiana Hajzušová, Alena Grach, Juraj Hollý, Peter Kellner, Klára Valentovičová, Bratislavský chlapčenský zbor, Orchester SND, Zbor SND, Peter Valentovič
bottom of page