1/1

Vianočný koncert v Bratislave 2013

Eva Hornyaková, Jana Kurucová, Michal Lehotský, Daniel Čapkovič, Rastislav Štúr