Vianočný koncert v Bratislave 2012

Ľubica Vargicová, Terézia Kružliaková, Otokar Klein, Peter Mikuláš, Martin Mázik
1/1