Vianočný koncert v Bratislave 2011

Jana Bernáthová, Monika Fabianová, Otokar Klein, Daniel Čapkovič a dirigent Martin Mázik

 

1/1