top of page

Peter Berger


Po ukončení gymnázia študoval spev na Konzervatóriu v Košiciach v triede Mgr. J. Šomorjaia. Neskôr absolvoval Majstrovské spevácke kurzy P. Dvorského, E. Blahovej a R. Karczykowského. Už počas štúdií na konzervatóriu sa stal sólistom opery Štátneho divadla v Košiciach. V roku 2006 sa stal víťazom medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave, kde získal aj cenu za najlepšiu interpretáciu piesní M. Schneidera-Trnavského. V roku 2007 mu udelili prvú cenu v súťaži Anglo – Czecho - Slovak Trust v Londýne a v roku 2008 sa stal semifinalistom Hans Gabor Belvedere Competition vo Viedni. K jeho ďalším úspechom patrí udelenie Ceny Literárneho fondu za stvárnenie postavy Princa v Dvořákovej opere Rusalka a za úlohu Pinkertona v opere Madama Butterfly, ktorá patrí medzi jeho najúspešnejšie. K jeho významným postavám možno priradiť i Nemorina v opere Nápoj lásky od G. Donizettiho, Čajkovského Lenského v opere Eugen Onegin, Fausta z rovnomennej opery Ch. Gounoda, Alfréda v La traviate G. Verdiho či Jeníka v Predanej neveste B. Smetanu. Peter Berger spolupracuje s poprednými slovenskými a českými orchestrami. Venuje sa aj interpretácii oratoriálnej tvorby. Koncertne vystupuje doma i v zahraničí a je častým hosťom festivalu Viva il Canto v poľskom Tešíne a medzinárodného festivalu v maďarskom meste Šopron. Medzi jeho najvýznamnejšie koncertné vystúpenia patrí Galakoncert s J. Obrazcovou a P. Dvorským a tiež gala vystúpenia v Japonsku, na Malte a v Lotyšsku. V októbri 2007 debutoval v Slovenskom národnom divadle v Bratislave ako Pinkerton v Pucciniho opere Madama Butterfly pod taktovkou dirigenta Olivera Dohnányiho a v réžii svetoznámeho operného režiséra Petra Konwitschného. V roku 2008 hosťoval v Národnom divadle v Splite v úlohe Fausta (Faust). Od sezóny 2008/2009 je sólistom Opery Janáčkovho divadla v Brne, kde sa okrem Princa(Rusalka), Jeníka (Predaná nevesta), Alfréda (Traviata), Ismaila (Nabucco), Lenského (Eugen Onegin) a Pinkertona (Madama Butterfly) s veľkým úspechom predstavil v opere B. Martinů Juliette v role Michela a v Janáčkovej Jej pastorkyniv postave Števa. Vo Wexforde (Írsko) to bude úloha Lukáša v Smetanovej opere Hubička. Od roku 2009 je zároveň hosťom Národného divadla a Štátnej opery v Prahe, Teatra Wielkeho v Lodži a nemeckej opery v Brémach. V tejto sezóne bude účinkovať v úlohe Princa v Dvořákovej Rusalke v National Theatre v Tokiu a predstaví sa v nej aj na festivale Glyndebourne vo Veľkej Británii.

Umelci
bottom of page