top of page

Michaela Šebestová


Michaela Šebestová, slovenská mezzosopranistka študovala spev na Konzervatóriu v Bratislave a na Konzervatóriu v Topoľčanoch pod vedením A. Šebestovej-Kucharskej. Do roku 2012 sa v opernom speve zdokonaľovala pod vedením Sergeja Kopčáka. V roku 2017 ukončila štúdium vokálnej interpretácie na FMU AU v Banskej Bystrici. V roku 2020 úspešne ukončila doktorandské štúdium, študijný odbor Hudobné umenie na FMU AU v B. Bystrici. Od roku 2019 je hosťujúcou sólistkou Národního divadla Brno.

SÚŤAŽE A OCENENIA: Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvořáka Karlove vary 2005 (Česká republika)

Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina vo Vrábľoch (Slovensko) – Absolútna víťazka súťaže

Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidra-Trnavského v Trnave 2004 (Slovensko)

Medzinárodná spevácka súťaž Hans Gabor Belvedere, Viedeň (Rakúsko) – semifinalistka


Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidra-Trnavského v Trnave 2017 (Slovensko), cena Hudobného Fondu za najlepšiu interpretáciu árie slovenského skladateľa

Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu áriu slovenského skladateľa

Prémia Slovenského literárneho fondu za postavu Santuzze v opere Sedliacka česť od P. Mascagniho Michaela Šebestová je stálou hosťujúcou sólistkou Opery Slovenského národného divadla v Bratislave od roku 2010 a sólistkou Štátnej opery Banská Bystrica od roku 2019. Ako sólistka koncertne vystupuje so Slovenskou filharmóniou, s orchestrom opery Slovenského národného divadla, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Štátnou filharmóniou Košice, s orchestrom Štátnej opery Banská Bystrica a Talichovou komornou filharmóniou. Spolupracovala s dirigentmi ako Marco Boemi, Paolo Gatto, Sebastiano Rolli, Pavol Selecký, Dušan Štefánek, Rastislav Štúr, Martin Leginus, Igor Dohovič, Igor Bulla, Marián Vach, Ján Procházka, Pavol Tužinský, Marián Lejava, Maroš Potokár, Jiří Štrunc, Tomáš Brauner, Jaroslav Kyzlink, Philipp Pointner, Friedrich Haider, Zbyňek Müller, Robert Kružík, Ondrej Olos, Petr Altrichter, Leoš Svárovský, Jakub Klecker a Ondrej Lenárd. Recenzie 2018: “…mezzosopranistka s nevšedne kompaktne znejúcim, farebne príťažlivým a náležitou výrazovou vášňou obdareným materiálom. Jej hlas už dozrel do závažných mezzosopránových partov, pre ktoré disponuje veľkosťou a priebojnosťou materiálu, ktorý od najvyššej po najnižšiu polohu znie technicky plynulo, bez tlaku a bez akýchkoľvek náznakov zmien registra.” Pavel Unger, Opera Slovakia, 28. apríla 2018 https://operaslovakia.sk/spevacky-strhujuca-la-gioconda-v-banskej-bystrici/ “…bez problémov zvláda výšky aj hĺbky mezzosopránového partu, s citlivou disciplínou v kvartete. Je mladosťou, zjavom, ambíciami a pracovitosťou perspektívna umelkyňa pre operu i koncertné diela.” Terézia Ursínyová, Opera Slovakia, 11. októbra 2018 https://operaslovakia.sk/dva-koncerty-bratislavskych-hudobnych-slavnosti-s-vokalnou-ucastou/ Recenzie 2019: ....” Pri ochorení oboch predstaviteliek Eboli predstavenie zachránila mezzosopranistka Michaela Šebestová, ktorá bez náležitej javiskovej či orchestrálnej prípravy potvrdila svoj veľký talent v minulosti využívaný viac v Banskej Bystrici či Košiciach. Ozdobou jej výkonu bola interpretácia oboch náročných árií a osobitne priam unikátne zvládnutie vysoká polohy, ktorá mala sviežosť, farebnosť, expresivitu a intonačnú precíznosť. V ideálnych podmienkach by jej možno farebnejšie zazneli aj pasáže v nižšej strednej polohe.” Vladimír Blaho, operaslovakia, 13.januára 2019 https://operaslovakia.sk/obycajny-don-carlo/ “... Debutantkou v úlohe Princeznej Eboli bola Michaela Šebestová, ktorá zastúpila hneď dve chore alternantky: Moniku Fabiánovú a Denisu Hamarovú. Mladá mezzosopranistka nastúpila na javisko bez skúšky, pričom rolu naštudovala súkromne do “rezervy”. Šťastie praje pripraveným a tak to boloaj v prípade M.šebestovej. So svojím jasnejším mezzosopránom, ktorý má veľkú perspektívu aj v hrudnom registri, upútala pozorných poslucháčov hladkými, dynamicky tvarovanými frázami a obdivuhodne vyspievanými koloratúrami v 1.dejstve, obsahovo bohatou interpretáciou maurskej piesne. Herecky i vokálne boli presvedčivé premeny jej Eboli v 2.dejstve (klamlivé nočné stretnutie s Carlom, vzrastajúca pomstivosť a žiarlivosť na Alžbetu a Carla). S bezchybnou hlasovou technikou (zvlášť v stredoch a vo výškach, pričom do hrudného registra musí aj vekom “pridať” tmavšiu farbu) zvládla do konca metamorfózy kontroverznej postavy, jej neskorú ľútosť a priznanie Alžbete – I pokoru pred jej rozhodnutím a odsúdením. Je to ambiciózna speváčka s umeleckou odvahou a profesionálnou predvídavosťou, s čím bude zrejme v budúcnosti kráčať od úlohy k úlohe… …… “ Terézia Ursínyová, Hudobný Život č.1-2. Rok 2019 “...Z opier momentálne v SND nehraných pochádzalo úvodné číslo, Regina Coeli z Mascagniho Sedliackej cti s kvalitnou Michaelou Šebestovou ako Santuzzou.... “ “...a Michaela Šebestová ako už osvedčená Amneris.... “ Pavol Unger, operaslovakia, 26.marca 2019 https://operaslovakia.sk/umelci-zboru-opery-snd-netradicne…/ Nahrávky : Michaela Šebestová: Amneris (Aida) 4.Act: Scene and Duet Amneris and Radames..ND Brno, 2022 https://www.youtube.com/watch?v=_hTgAHMfXLk Michaela Šebestová: Amneris (Aida) 4.Act: Scene of Judgment Amneris, Ramphis and choir.ND Brno, 2022 https://www.youtube.com/watch?v=SWw7qsL0lwQ G.Verdi: Don Carlos - Michaela Šebestová - Eboli (Nel giardin...)1.dejstvo NDB Brno(2019) https://www.youtube.com/watch?v=Jk9irCggdzo G.Verdi: Don Carlos -Michaela Šebestová -scena e aria Eboli,O don fatale,3.dejstvo NDB Brno(2019) https://www.youtube.com/watch?v=hvs3ScFZEW0 A.Ponchielli : La Gioconda – Laura(Stella del marinar), Laura a Gioconda duet, Štátna opera Banská Bystrica (2018) https://youtu.be/k7eYxUWtEa0 G.Bizet : Carmen – Seguidilla(2016) https://www.youtube.com/watch?v=vZ2kLdGoUWY G.Verdi : Nabucco – aria Feneny, Slovenské národné divadlo(2017) https://www.youtube.com/watch?v=7iaHufdjAZQ&feature=youtu.be


Umelci
bottom of page