top of page

Matej Benda


Matej Benda

Matej Benda začal študovať operný spev v roku 2003 na ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre v triede Jána Konárka. V roku 2017 získal absolutórium na Konzervatóriu v Bratislave, kde študoval pod vedením Martina Malachovského. Následne na Kráľovskom Konzervatóriu (Koninklijk Conservatorium) v holandskom Haagu a momentálne navštevuje súkromné hodiny u Amanda Hekkersa (NL).

Pravidelne sa zúčastňuje kurzov Letní Škola Barokní Hudby v Holešove (CZ) a kurzov starej hudby v Schloss Scharfeneck (PL). Absolvoval masterclass s mnohými významnými spevákmi: Andreas Scholl, Michael Chance, Emma Kirkby, Robin Blaze, Xavier Sabata, Peter Kooij, Jakub Burzińsky, Piotr Olech, Romina Basso, Marta Infante, Alexander Schneider...

Získal niekoľko ocenení na speváckych súťažiach: prvé miesto v súťaži Miloša Ruppeldta v Bratislave (2010), druhé miesto Stančekova Prievidza (2010), prvá cena a cena laureáta na súťaži Nitrianska Lutna (2011), druhé miesto na súťaži Letná Škola Barokovej Hudby v Holešove (2014).

V roku 2011 účinkoval v predstavení Faust na scéne Slovenského Národného Divadla a v roku 2014 sa tam predstavil v opere Il Re Teodoro in Venezia (G. Paisiello). V roku 2016 absolvoval koncertné turné po Slovensku a Poľsku s dielami Stabat Mater od Pergolesiho a Logroscina. Pravidelne koncertuje v roznych krajinách Európy ako Rakúsko, Poľsko, Holandsko, Škótsko, Nemecko, Česká Republika, Bulharsko a samozrejme doma na Slovensku.

V roku 2017 nahral svoj prvý sólo album s výberom árií od G.F.Händela v spolupráci s poľským barokovým orchestrom La Tempesta, ktorý vedie kontratenor a dirigent Jakub Burzińsky.

Spolupracoval s Czech Ensemble Baroque (CZ), Cuore Barocco, La Tempesta (PL), Collegium Wartberg, Solamente Naturali, Sinfonietta dell Arte, Orchester Bulharskej Štátnej Filharmónie (BG), Internationale Chorakademie Lübeck (DE), Cappella Istropolitana a s dirigentmi ako Helmuth Rilling, Patrick Ayrton, Rolf Beck, Luca Guglielmi, Konstantin Ilievsky, Lorenzo Ghirlanda, Miloš Valent, Roman Válek, Jakub Burzińsky, Peter Zajíček, Ján Krigovský...

Umelci
bottom of page