Umelci

Rastislav Štúr


Rastislav Štúr, Vianoce v Bratislave, vianocny koncert,

Hlavný dirigent (1998 - 2012 šédirigent) Opery SND a stály hosťujúci dirigent Slovenskej filharmónie, je absolventom Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. V roku 1996 debutoval v Opere SND - Mefistofeles (A. Boito), čo mu pripravilo rad ďalších možností. Naštudoval tu opery Barbier zo Sevilly (G. Rossini), Čarovná flauta (W. A. Mozart), Predaná nevesta (B. Smetana), Nabucco (G. Verdi), Andrea Chénier (U. Giordano), Panna Orleánska (P. I. Čajkovsky), Dcéra pluku (G. Donizetti), Maškarný bál (G. Verdi) a Trubadúr (G. Verdi), Faust (Ch. Gounod), balety Andersen (O. Nedbal), Spartakus (A. Chačaturjan), Sylfída (H. S. Lovenskjold) a diriguje tu opery Tosca (G. Puccini), Cosi fan tutte (W. A. Mozart), Falstaff (G. Verdi), Lucia di Lammermoore (G. Donizetti), Werther (J. Massenet), Traviata (G. Verdi), ktorú tiež dirigoval 12-krát na turné v Japonsku (2004, Dvorský, Guleghina).

V decembri 1999 naštudoval s Orchestre Philharmonique de Strasbourg Predanú nevestu (B. Smetana) v Opera National du Rhin s vybranými sólistami z celého sveta. Od roku 1999 pravidelne spolupracoval s Petrom Dvorským, s ktorým dirigoval rad významných predstavení v Opere SND a koncertov s najvýznamnejšími orchestrami na Slovensku, v Čechách a Rakúsku.

Dirigoval v opere v Grazi (G. Donizzeti: Nápoj lásky), v Giessene (G. Rossini: Barbier zo Sevilly), v Essene (W. A. Mozart: Cosi fan tutte), koncert so Südwestdeutsche Philharmonie a sólistom Heinrichom Schiffom (2004).

V roku 2004 dirigoval slávnostný koncert s Moskovskou filharmóniou v Moskve a v roku 2005 Svatební košile (A. Dvořák) so Sao Paolo Symphony Orchestra v Sao Paolo v Brazílii (Urbanová, Ludha, Mikuláš), ako aj koncert Monserrat Caballé a Petra Dvorského v Bratislave (2000), koncert Petra Dvorského a Gabriely Beňačkovej, koncert Evy Urbanovej a Jeleny Obrazcovovej (2002), koncert Petra Dvorského a Ilony Tokody (2003) so Symfonickým orchestrom hl. m. Prahy FOK v Prahe, s ktorým pravidelne spolupracuje.

Pravidelne spolupracuje so Slovenskou filharmóniou - abonentné koncerty, zájazdy (Kolín nad Rýnom 2003 a 2005, Interlaken 2005, Ingolstadt so sólistom Mischom Maiskym, španielske turné – 4 koncerty 2010, koncert v Tonhalle Zürich s Editou Grúberovou, P. Bršlíkom a J. Bencim 2012, CD Jolany Fogašovej). Je držiteľom Ceny Frica Kafendu 2011 za vynikajúce dirigentské výkony doma i v zahraničí.